MARKANTE FAMILIELEDEN...

Zoals in elke familie zijn er ook bij de Peijpers' die extra aandacht (gaan) krijgen. Het betreft dan lieden die een bredere bekendheid genoten/genieten en/of waarover veel gevonden is...

Het is mijn intentie om over hen uitgebreider te publiceren. Dat vergt echter tijd en wat dat inhoudt, weet menigeen...******

Vooralsnog heb ik voor, om over navolgende 'loten aan de stam' iets meer kenbaar te maken:

 

*****

zonder haat, maar met liefde is over zijn wel en wee al het nodige neergezet op een ander blad...
 

&

van wat mij bekend is over hetgeen hij heeft geschreven, is een overzicht te raadplegen.

*****

*****

over Ankie en haar werk is al veel te lezen op:

www.schrijversinfo.nl/peypersankie.html

*****

...het kan nog 'even' duren alvorens u meer over hen te weten komt...

terug naar genealogie