PEIPERS

Rentmeesters van Haus Clörath.

Uit: Heimatbuch Kreis Kempen & Krefeld 1973, Stadtarchiv Viersen.


Wilhelm trouwde 2 keer, vóór 1637 met Anna Kluken en in 1644 -als weduwnaar- met Geesgen Geijsen, weduwe van Jacob Hermens.

uit de Chronik huw 22-06-1644 Goch ref, CBG

Wilhelm Peipers' grafsteen.

Uit: Die Denkmäler des Rheinlandes, Mönchengladbach door C.W. Clasen.


Zonen van Wilhelm uit het eerste huwelijk: Heinrich (*1637) & Matthias (*1640).

Heinrich had een zoon Wilhelmus (*1671), een kleinzoon Adam (*1711) en een achterkleinzoon Heinrich Wilhelm (*1741).

uit de Chronik huw 29-03-1699 Moers ref, CBG uit de Chronik

Adam trouwde in 1737 met Johanna Odilia Henriciji die in 1739 -met hun kind- in het kraambed stierf.

Hij hertrouwde in 1740 met Aletta Hoesch.

3 zonen en 1 dochter uit het huwelijk, waarvan de oudste,

doopboek Wesel ref, CBG uit de Chronik

Heinrich Wilhelm, op 30-10-1741 in de Willibrordskirche werd gedoopt.

* * *

Nageslacht van Heinrich Wilhelm, die de 'Chronik Peipers' schreef en genealogische schema's bijhield.

-tak Goswin Friedrich-

 

Fotoblad uit het album van F.W. Foerster en W.A. Peipers, door hun kinderen aangeboden ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijk op 19-09-1901.

Voor zover bekend, betreft het haar ouders P.E. Peipers en M.L. Mayer en hun verwanten.

Het album was in bezit van Frau Dr. Eva Seemann-Foerster (CH), die vanaf haar jonge jaren met genealogie (Foerster en Peipers) bezig is geweest.

Ook organiseerde zij vele keren, om het jaar, een familiereünie in Wien (A).

1921-2007

E.E.L. von Seemann
 Trevenhart - Foerster

Deze kleindochter van Fritz Foerster en Auguste Peipers heeft al haar genealogisch materiaal overgedragen aan een familielid in Wien (A).

***

-tak Goswin Friedrich (*1771)-

Zoon Philip Eduard & ega

Maria Louise Mayer
(1821-1881)
Dr. Philip Eduard Peipers
(1811-1878) - medicus-

en enkele van zijn kinderen

Constanz A.G. Peipers
(1841-1918)
-directeur metaalindustrie-
met ega Cecile Wilks

Dr. Fritz H.A. Peipers
(1844-1907)
-medicus-
met ega Sabine Brahe
in Australië

 en kleinkinderen...

Het jongste kleinkind van Philip Eduard's oudste zoon Johann Baptist Emil (*1837) was:
 

Dr. Felix Peipers (1873-1944)
- medicus-

Felix trouwde met zijn nicht en wel met Cécile Peipers, jongste dochter van oom Constanz (hierboven).
Cécile was beeldhouwster. Zij maakte o.a. onderstaande buste van haar zus Gusti (Auguste) Peipers.

***

-tak Johan Peter Jacob (*1773)-

Dochter Sophia Hermina met ega.

kunstschilder (fresco's/klassiek) kunstschilderes (bloemen)

(uit: Georg Stilke, Verlagsbuchhandlung 1872-1922)

Zoon Friedrich Eugen (1805-1885) werd kunstschilder en tekenleraar.

werk van Eugen

De 'nalatenschap' van zoon Johann Wilhelm (1811-1875): Hij begon -in 1865- een papierhandel & drukkerij op het adres Alte Mauer, An Aposteln 6-8 te Köln.
In 1873 breidde hij uit en verkastte naar de Gertrudenstraße 14 te Köln.
Na zijn overlijden in 1875 ging het bedrijf over op zijn stiefzoon Adolph Schmidt. Er waren nog grote successen in 1880 te Melbourne  en 1885 te Antwerpen.
Daarna ging het economisch minder en werd het bedrijf -eind 1886- verkocht aan A. Brügelmann, die de naam W. Peipers & Co bleef voeren.
Eind 20e eeuw was er weer bloei en werd de locatie Gertrudenstraße te klein.
Er is enkele keren verhuisd, maar het bedrijf vierde op 14 december 2005 het 140-jarig jubileum, nog altijd als 'Druckerei Peipers' te Köln.

1900: Domstraße 51

***

-tak Philip Wilhelm Johan (*1778)-

2 kinderen van zijn zoon Albert Julius: Hugo en Emil.
 

Links:
Hugo Peipers (1839-1898)
-koopman te New York-
met ega Lizzie (M.E.) Trow.

Rechts:
dochter Catharine M. (Käthe) Peipers,
 moeder Lizzie (Mamita genoemd)
en ega Franz T.E. von Reichenau.

Onder:
 Franz von Reichenau & Käthe Peipers.  

 


 

Emil (1851-1930), ingenieur, grondlegger van de firma
"Gontermann-Peipers" te Siegen, met zijn kinderen Ernst en Grete

***

voor meer informatie over de firma "Gontermann-Peipers"

http://www.gontermann-peipers.de

 


 

Matthias trouwde (tenminste) 2 keer, eerst in 1665 Elisabeth Bocks/Box en in 1675 Sibilla Erckenswick.

22-03-1665 Süchteln Heirat ref, Stadtarchiv Viersen.

uit de

Chronik

Zoon Wilhelm -uit dit huwelijk- werd student medicijnen te Duisburg in 1682, maar zou zijn afgestudeeerd als jurist.
    Hij trouwde daar in 1694 met Catharina Maria Crellius, dochter van professor C.F. Crellius. Het echtpaar kreeg 5 kinderen, waarvan er jong overleden.

Matthias (* 1640) vormt de schakel met het geslacht Peijpers

Uit: Familie Lüps door Ilse Barleben, CBG.

terug naar fotomenu