Enkele -niet aansluitbare- families P(e)ijpers

Al kort na de start van mijn onderzoek naar allen die tot mijn familie Peijpers behoren, trof ik naamgenoten, die ik niet kon aansluiten. Het was nog in het tijdperk van opschrijven en/of kopietjes maken in archieven, dat ik veel gegevens van takken en takjes P(e)ijpers -uit allerlei regio's- natrok. Massa's notities zijn nog altijd (veelal onuitgewerkt) blijven liggen. En later zijn daar de opzij gezette digitale bestanden bijgekomen...
 

Van een drietal families P(e)ijpers treft u hier echter -onvolledige- genealogieŰn aan. De eerste op verzoek, de tweede, omdat ik vermoed dat aansluiting naar mijn oudst bekende generaties niet uit te sluiten is en de derde (gaat komen) als eerbetoon aan een inmiddels overleden vriend. Hein Pijpers (1934-2014), zoon van een collega en vriend van mijn vader.


***

***

***

***

Piper, Arent  (vˇˇr 1715-1767)

Nazaat van Piper(s), uit Angerlo. Leefde te Ellecom. Nageslacht (deels) naar 's-Gravenhage.

******

Sinds circa 2000 is de eerder genoemde Menno Wolters, met hulp van een Peijpers-neef
weer bezig met aanvulling en uitbreiding van deze familie.
Menno heeft zijn gegevens (ook afbeeldingen) ondergebracht bij Geneanet.
Zijn code daar is M630.

P(e)ijpers, Theodorus/Dirk  (ca 1710-1745)

Gekomen vanuit "Boekholt", die trouwde te 's-Gravenhage en er nageslacht kreeg.

Pijper(s), Christiaan  (vˇˇr 1685-1735)

stamreeks nazaat H.H. Pijpers (1934-2014)
en twee oudere generaties Leers.

Gekomen vanuit Saxen (D), die trouwde te 's-Gravenhage en er veel nageslacht kreeg.

terug naar genealogie