Disclaimer

©

De gegevens op deze website zijn beschermd. Het is echter toegestaan de gegevens voor privédoeleinden te gebruiken. Vermelding van de hier gevonden gegevens in een eigen genealogie, parenteel of kwartierstaat mag, mits onder volledige bronvermelding.

Het is niet toegestaan, om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaresse van deze site, de op deze website aangeboden informatie te wijzigen, openbaar te maken, door te verkopen of rechten hierop te verlenen aan derden.

De genealogische gegevens op deze site zijn -in de loop der jaren- met grote zorg samengesteld. Daarvoor is in talloze archieven onderzoek verricht. Daarnaast is door familieleden en derden informatie en beeldmateriaal aangeleverd. Aanvulling is ook gekomen van andere genealogen. De eigenaresse van deze site kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook.

Heeft u bezwaar tegen de publicatie van bepaalde gegevens (van nog levende personen) op deze site, dan kunt u dit per e-mail [spaties verwijderen] kenbaar maken, met vermelding van reden(en).  
De algemeen geldende privacyregels worden altijd gerespecteerd.

Beja Peijpers